ליעוץ מקצועי חינם, חייגו:

חוות דעת נוספתמשרדנו מספק חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה למגוון נושאים

עריכת אומדני שווי לנכסי מקרקעין כגון מגרשים, מבני מגורים, חנויות, משרדים, מבני תעשייה.חוות דעת לצורך מתן אשראי בכפוף לתקן 19, שיעורי קומבינציה, שומות IFRS, ירידות ערך, פיצויים, השגות להיטלי השבחה, כדאיות כלכלית בפרויקטים, פוטנציאל השקעה ושירותי יעוץ במגוון נושאים, אומדי שווי לדמי מפתח ודמי פינוי, שיעור קומבינציה, בדיקת חריגות בניה, אומדן דמי שכירות ראויים.

השגות ועררים להיטלי השבחה, התנגדויות לתכניות, השגות על דמי היתר של מינהל מקרקעי ישראל, קבלת פטור ממס שבח לפי סעיף 49 ז' לחוק.
חוות דעת לבתי משפט, חוות דעת בגין פגיעה בערך מקרקעין, חוו"ד בגין ירידת ערך לפי ס' 197 לחוק התו"ב, פיצויים בגין הפקעות.
חוות דעת לפי תקן 19 לבטוחות לבנקים לכל סוגי נכסי המקרקעין ובניהם מגורים, מסחר תחנות דלק ועוד.
שמאותIFRS  (תקני דיווח כספי בינלאומי) לשטחי מסחר, משרדים, מגרשים למסחר ומלונאות ועוד.
סוגי חוות דעת נוספות:
1. בדיקת היתכנות כלכלית בפרויקטים כגון תמ"א 38 ופינוי בינוי וכד'.
2. בדיקת נכס מקרקעין לפני רכישה.
3. אומדן שיעור קומבינציה ראוי.
4. השגות מול רשות מקרקעי ישראל, דמי הסכמה ודמי היוון.
5. התנגדויות לתכניות.
6. אומדי שווי לדמי מפתח ודמי פינוי.
7. חוות דעת נגדיות ויצוג בנושא היטלי השבחה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם